Disclamer - Afwijzing van aansprakelijkheid

Door het gebruik van de website "www.bosseniers.be" verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Er wordt naar gestreefd om de informatie op de website “www.bosseniers.be” zo accuraat mogelijk weer te geven.
Alle verstrekte gegevens zijn echter puur informatief.
De beheerder van “www.bosseniers.be “ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.
Elk gebruik van de informatie op “www.bosseniers.be” is volledig op eigen risico.

Disclamer   ©2010