bestuur

 ligging

 infrastructuur

 kalender

 openingsuren

 gilde de  bossenieren

 koninklijke   maatschapij

GILDE DER BOSSENIEREN

De Heer van Hulste, Wouter Van Der Gracht, was de initiatiefnemer voor het oprichten van een schuttersgilde. Filips de Vierde, Koning van Spanje en Graaf van Vlaanderen, gaf de toestemming. De verdediging van eigen haardstede en de dienst aan de Koning vormden de oorspronkelijke redenen van hun bestaan

Gedurende de Middeleeuwen waren deze gilden zeer machtig. Ze werden door de stedelijke overheden erkend en verwierven belangrijke voorrechten, "Gildekeuren" genaamd. De Bosseniersgilde van Hulste bezat in eigendom de gronden gelegen tussen de Kasteelstraat en de Tieltsestraat, langs beide zijden tot aan de brug over de beek.

De Gildekeure van Pilips de Vierde bestluit als volgt: ..."ende opdat dit goet vast ende gestaedichlich blijve ten eeuwige daeghe zoo hebben wij onze regel hier aan doen hangen, behoudelijk in andere zaken ons recht"...

Gegeven in de stadt Brussele den eenentwintigsten dach der maand july in den jaere ons Heeren duysent sesse hondert en achtentwintigh. Zo zijn ze nu reeds 374 jaar gebleven de "passible lieden, van goeden namen ende fame, zich exercerende in het schieten onder de bescherming van hunnen patroon Sinte-Pieter".

Helaas, ook aan de mooie tradities knaagde de tand des tijds en werden er aanpassingen doorgevoerd. Onder andere dat het in de gildekamer van hun gildehuis "St. Hubert" (daarna veranderd van naam in "het bossenhof" en tegen woordig, het afgebroken "Gemeentehuis") streng verboden was met teerlingen of kaarten te spelen op de schietdagen en dat er geen tabak mocht gerookt of geknabbeld worden terwijl de kaars brandde ter ere van Sint-Pieter.

 
Disclamer   ©2010